Dự án Makalot - Hải Dương

Dự án Makalot - Hải Dương

26/7/2023 399       0925.363.595

Lắp đặt hệ thống làm mát tại Makalot - Hải Dương

Nội dung chính:

Đội ngũ thợ kỹ thuật

Hệ thống Chiller

Quá trình thi công hệ thống làm mát

Thi công - Lắp đặt hệ thống làm mát