Ký hợp đồng & Đặt Cọc

Ký hợp đồng & Đặt Cọc

26/7/2023 201       0925.363.595

  • Sau khi chủ đầu tư duyệt phương án và thống nhất báo giá, 2 bên sẽ ký hợp đồng thiết kế, thi công, sản xuất.
  • Chủ đầu tư đặt cọc 30% giá trị hợp đồng
Nội dung chính: