Máy lọc nước Kakami

Máy lọc nước Kakami

Hiển thị

Máy lọc nước công nghệ ion kiềm Nhật Bản ®.Kakami

11/7/2024 58

  • Tạo nước uống có độ pH từ 8.5 - 9.5
  • Tạo nước giàu Hydrogen: từ 700 - 1200 ppb
  • Tạo nước có ORP âm >-600 mV giúp làm chậm quá trình oxi hóa cơ thể.
  • Tạo ra nước có cụm phân tử nước nhỏ dễ hấp thu

Máy lọc nước ®.Kakami

11/7/2024 28

  • Tạo nước giàu Hydrogen: từ 700 - 1200 ppb
  • Tạo nước có ORP âm >-600 mV giúp làm chậm quá trình oxi hóa cơ thể.
  • Tạo ra nước có cụm phân tử nước nhỏ dễ hấp thu