Thi công & Bàn giao & Thanh toán

Thi công & Bàn giao & Thanh toán

26/7/2023 245       0925.363.595

  • Triển khai thi công theo hợp đồng đã thỏa thuận
  • Chủ đầu kiểm duyệt
  • Xử lý triệt để mọi phát sinh (nếu có)
  • Bàn giao, nghiệm thu công trình
  • Quyết toán theo thỏa thuận trên hợp đồng
Nội dung chính:
Bài viết trước Ký hợp đồng & Đặt Cọc
Bài viết sau Bảo trì & Bảo Dưỡng