Tiếp nhận thông tin & Khảo Sát & Tư Vấn & Báo Giá

Tiếp nhận thông tin & Khảo Sát & Tư Vấn & Báo Giá

22/10/2023 207       0925.363.595

  • Tiếp nhận thông tin từ bộ phận bán hàng
  • Gặp chủ đầu tư để trao đổi thông tin, hiểu rõ và thống nhất được yêu cầu của chủ đầu tư
  • Chủ đầu tư cung cấp giấy tờ, bản vẽ liên quan
  • Tư vấn gói dịch vụ thiết kế, thi công, sản xuất phù hợp với ngân sách của chủ đầu tư
  • Tiến hành khảo sát
  • Sau khi biết rõ yêu cầu của chủ đầu tư và khảo sát hiện trạng, chúng tôi sẽ báo giá chi phí thiết kế, thi công, sản xuất
Nội dung chính:
Bài viết trước Quy trình làm việc